نقشه استراتژی شرکت

کد مطلب:  48
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نقشه استراتژی شرکت

نقشه استراتژی

چشم انداز سال ۱۴۰۴ شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با هدف دستیابی به رضایتمندی ،بهره وری و ارتقاء کیفیت  شامل موضوعات و اقدامات استراتژیک زیر است:

۱. بهبود خدمات

۲. افزایش بهره وری

۳. افزایش قابلیت اطمینان

۴. کاهش تلفات

۵. کاهش مراجعات حضوری

۶. کاهش خاموشی